Wynagrodzenie za  Doradztwo Strategiczne

1.System rozliczeń godzinowych – wysokość wynagrodzenia określana jest na podstawie liczby przepracowanych godzin.

2.System wynagrodzenia zryczałtowanego – wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną – ryczałt obejmuje uzgodnioną z Klientem liczbę godzin pracy w miesiącu, przy czym Doradcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy, przekraczającą liczbę godzin pracy uzgodnionych z Klientem (stawka godzinowa w systemie ryczałtu jest niższa niż ta w systemie Wynagrodzenie za doradztwo inwestycyjne.

3. System z premią za sukces (success fee) – w przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy.

 

*Działalność obejmuje wszystkie obszary z zakresu przygotowania i organizacji projektu inwestycyjnego w tym głównie zorganizowania jego finansowania oraz transakcji M&A z wyłączeniem sektora publicznego obrotu papierami wartościowymi i innymi wymagającymi specjalnych koncesji i pozwoleń)

Mają Państwo do sprzedania Biznes lub Nieruchomość?

Po nawiązaniu z nami współpracy dołożymy wszelkich starań aby znaleźć kupca dzięki:

  • Wypracowanej bazie inwestorów.

  • Możliwościach  docierania w odpowiednie środowiska inwestorów z Państwa ofertą.

  • Jak i również zamieścimy ją na naszej stronie internetowej na życzenie.

  • i więcej...

Kontakt & info

AV INWESTOR S.A.

NIP: 526-246-83-10
REGON: 016309328
Sąd Rejestrowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000229750
Kapitał zakładowy: 1 000 000 PLN

medal_pl_gold_2017.png

Formularz kontaktowy

Twoja wiadomość została pomyślnie przesłana!

output-onlinepngtools (1).png
medal_pl_2017.png

©2019 by AV Inwestor S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone